पैलो मेनु खोल्या

कैलपाल नेपालो सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रो महाकाली अञ्चलो बैतडी मी रयाको एक गाउँ विकास समिति हो ।

कैलपाल गाविसमी रयाका गाउँ वडासम्पादन

गाविस मी रया खासखास धार्मिक स्थलसम्पादन

  1. मठैराज मन्दिर
  2. गणेश धुरा
  3. कैलपाल बाबा मन्दिर
  4. शिव मन्दिर

शिक्षासम्पादन

कैलपाल गाविस मी एक उच्च माध्यमिक विद्यालय तीन निम्नमाध्यमिक रे तीन प्राथमिक बिद्द्यालय छन् । गाविसो स्रोतकेन्द्र किम्तोली मी रयाको श्री उदयदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय मी छ भण्या गाविसो १ नं. वडा उपल्लाबाटुला, भगौती रे डंसिली मी एक-एक निम्न माध्यमिक विद्यालय छन् । गेरडा, दनखोला, रे रुपल्ली मी प्राथमिक विद्यालय छन्।

यातायातसम्पादन

एइ गा.वि.स. मी यातायात खिलाइ बाटो पुग्या आथिन । यातायात खिलाइ हिटिबर देवलदिव्यपुर, अनार्खोली या पाटन पुग्दु पड्ड्या हुन्छ। दशरथचन्द राजमार्ग मी पड्ड्या अनार्खोली बठेइ एइ गा.वि.स. जोड्ड्या सड़क बन्ना छ। इसोइ अरिबर पाटन बजार बठेइ एइ गा.बि.स.लाई जोड्ड्या ग्रामीण सडको लै निर्माणकार्य हुन्ना छ।

यिन लै हेरसम्पादन

ढाँचा:बैतडी जिल्लाका गाविस तथा नगरपालिका