किम्तोली गाउँ

किम्तोली बैतडी जिल्ला का कैलपाल गा.वि.स. मी रह्याको एक गाउँ हो । किम्तोली कैलपाल गा.वि.स. का केन्द्र का सङ्ङै येइ गा.वि.स. को सबहै ठुलो गाउँ लै हो।

सन्दर्भ सूचीसम्पादन

बाह्य लिंकसम्पादन

हेरसम्पादन