गेरडा बैतडी जिल्लामी रयाको कैलपाल गाविस को एक गाउँ हो । यै गाउँमि चन्द,भट्ट आदिन थरको बसोबास रयाको छ । अच्याल यो गाउँ पाटन नगरपालिका मि रयाको छ ।

इतिहाससम्पादन

शिक्षासम्पादन

विकाससम्पादन

भाइरका लिंकसम्पादन

सन्दर्भ सूचीसम्पादन

हेरसम्पादन