उपल्लाबाटुला गाउँ

'उपल्लाबाटुला बैतडी जिल्लाको कैलपालमि रह्याको एक गाउँ हो । यो गाउँ कैलपाल गा.वि.स. वडा नं. १ मि पड़न्छ । एइ गाउँको पुरानो नाम बाटुलीशेरा थ्यो ।

सन्दर्भ सूचीसम्पादन

बाह्य लिंकसम्पादन

योलै हेरसम्पादन