हिन्द महासागर

हिन्द महासागर पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्धमा रया छ।यो महासागर एसिया को दक्षिणमा रया छ।यो महासागर अस्ट्रेलिया, अन्टार्क्टिकायुरोप सम्म फैलिया छ।

हिन्द महासागर


यि पनि हेरसम्पादन

सन्दर्भसम्पादन