अन्टार्क्टिक महासागर

अन्टार्क्टिका महासागर लाई दक्षिणी महासागर पनि भनिन्छ।यो महासागर अन्टार्क्टिका महादेश वरिपरी रया छ।यई महासागरलाई सुमेरू महासागर पनि भनिन्छ।

अन्टार्क्टिक महासागर

यि पनि हेरसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीअनसम्पादन


भाइरा लिङ्कअनसम्पादन