आन्ध्र महासागर

आन्ध्र महासागर अफ्रिका रे अफ्रिका लाई उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका बाट छुट्याउछ।यो महासागर एटलान्टिक महासागर पनि भनिन्छ।

ग्लोबमा आन्ध्र महासागरको स्थिति

यि पनि हेरसम्पादन

सन्दर्भसम्पादन