पैलो मेनु खोल्या
दक्षिण अमेरिका
विश्व नक्शामा दक्षिण अमेरिकाको

दक्षिण अमेरिका पृथ्वीको दक्षिण पश्चिम गोलार्धमा रया छ। यई महादेशको उत्तरमा उत्तर अमेरिका रया छ।

देशहरूसम्पादन

यी पनि हेरसम्पादन

सन्दर्भसम्पादन