नेपाला विकास क्षेत्रअन

नेपाललाई १४ अञ्चलमी बर्गिकरण गरीया छ रे उक्त अञ्चलअनलाई ७५ जिल्लामी बर्गिकरण गरीया छ । १४ प्रशासकीय अञ्चलअनलाई ५ समूहमी बिभाजित गरी ५ विकास क्षेत्रअनको निर्माण गरिया छ । ४ विकास क्षेत्रअनमी ३-३ अञ्चलअन छन् भन्या १ विकास क्षेत्रमी २ वटा मात्तरी अञ्चलअन छन् । विकास क्षेत्रअनको निर्माण अद्दा सम्पूर्ण विकास क्षेत्रअनमी हिमाल, पहाड रे तराईको भू-भाग पड्या गरी अञ्चलअनलाई समेटिया छ ।

नेपाला विकास क्षेत्रअन:
  सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र
  पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र
नेपाला विकास क्षेत्रअन
क्रम संख्या विकास क्षेत्र अङ्ग्रेजीमी नाम सदरमुकाम
पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र Eastern Development Region धनकुटा
मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र Central Development Region काठमाडौं
पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र Western Development Region पोखरा
मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र Mid-Western Development Region बिरेन्द्रनगर
सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र Far-Western Development Region दिपायल


विकास क्षेत्रका सदरमुकामसम्पादन

 
 
(बिरेन्द्रनगर)
 
(दिपायल)
 
(धनकुटा)
 
(पोखरा)
(सदरमुकाम)

यै लै हेरिदियसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीअनसम्पादन

ढाँचा:नेपाला जिल्लाअन