मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र


मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र नेपालको पाँच विकास क्षेत्र मध्येको एक विकास क्षेत्र हो ।

(नेपालको प्रशासनिक विभाजन)

अञ्चलहरू

सम्पादन
  1. कर्णाली
  2. भेरी
  3. राप्ती

यी पनि हेर

सम्पादन
  1. सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  2. पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  3. मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र
  4. पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र

सन्दर्भ

सम्पादन