पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र

पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र नेपालको पाँच विकास क्षेत्र मध्येको एक हो ।

(नेपालको प्रशासनिक विभाजन)

अञ्चलहरूसम्पादन

येई विकास क्षेत्र रयाका अञ्चल यै प्रकार छन्-

  1. लुम्बिनी
  2. धवलागिरी
  3. गण्डकी

यी पनि हेरसम्पादन

  1. सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  2. मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  3. मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र
  4. पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र

सन्दर्भसम्पादन