मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र नेपालको पाँच विकास क्षेत्र मध्येको एक हो ।

(नेपालको प्रशासनिक विभाजन)

अञ्चलहरू सम्पादन

येई विकास क्षेत्र रयाका अञ्चल यै प्रकार छन्-

  1. जनकपुर
  2. वाग्मती
  3. नारायणी

यी पनि हेर सम्पादन

  1. सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  2. मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  3. पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  4. पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र

सन्दर्भ सम्पादन