गण्डकी नदी

(नारायणी नदी बठेइ पुन:निर्देशित)

गण्डकी नदी नेपाल को सबैभन्दा गहिरो नदी हो। यई नदीका सात सहायक नदी रया हुनाले यईलाई सप्तगण्डकी पनि भनिन्छ।गण्डकी नदी लाई चितवन जिल्ला मि पुग्यापछी नारायणी नदी पनि भनिन्छ।

(नारायणी नदी)

सहायक नदीअनसम्पादन

  1. कालीगण्डकी नदी
  2. बुढीगण्डकी नदी
  3. सेतीगण्डकी नदी
  4. मादी नदी
  5. दरौंदी नदी
  6. मर्स्याङ्दी नदी
  7. त्रिशुली नदी

सन्दर्भअनसम्पादन