त्रिशुली नदी गण्डकी नदी को सहायक नदी हो।

(त्रिशूली नदी)

चित्र दिर्घासम्पादन

 
(त्रिशूली नदी मुगलिन नजिक)
 
(लाङटाङ सहायक नदी)
 
टाडी खोला सहायक नदी

सन्दर्भ सूचीसम्पादन

भाईरका कडीसम्पादन