दरौदी नदी गण्डकी नदी को सहायक नदी हो।

दरौंदी नदी
Sunrise, Manaslu.jpg
देशनेपाल
बेसिन विशेषताअन
मुख्य स्रोत स्थलगण्डकी नदी
नदी प्रणालीगण्डकी नदी जल प्रवाहसन्दर्भ सामग्रीअनसम्पादन


बाह्य कड़ियनसम्पादन