मर्स्याङ्दी नदी गण्डकी नदी को सहायक नदी हो।

(मर्स्याङ्दी नदी)


सन्दर्भसम्पादन