आर्कटिक महासागर

(कुमेरू महासागर बठेइ पुन:निर्देशित)

आर्कटिक महासागर पृथ्वीको उत्तरी धुर्वमा फैलियाको छ।यईलाई कुमेरू महासागर पनि भनिन्छ।

आर्कटिक महासागर

यि पनि हेरसम्पादन

सन्दर्भसम्पादन