महादेश

(महाद्वीप बठेइ पुन:निर्देशित)

महादेश जमिनको ठुलो भाग हो। एक महादेश मा धेरै देशहरु रयाहुन्छन। विश्वमा सात महादेश रयाछन।

महादेशहरूसम्पादन