महिला वा स्त्री वा नारी अथवा बैक्यानी मानवको स्त्रीलिंग जाती हो जईको व्यवहार लै स्त्रीकै हुन्छ। नारी शब्द मुख्यत: व्यस्क स्त्रिहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

महिला
Woman Montage (1).jpg

विभिन्न संस्कृतिअन नारीसम्पादन

हिन्दु संस्कृतिसम्पादन

ऐतिहासिक तरिकामी हिन्दु नारी को भूमिकामी धेरै फरक रह्याको छ। परम्परागत तरिकामी मध्यम वर्गीय महिला नारी को भूमिका घरेलू काम सँग जोड्या थ्यो।

नेपालका खास नारीअनसम्पादन

मूल लेख: नेपालका महिला व्यक्तित्वअन

सन्दर्भअनसम्पादन