विकिपिडिया:प्रबन्धक अधिकार खिलाइ निवेदन/सफल भयाऽ निवेदनअन

तल्तिर को छलफल बन्द गरिया: छ। कृपया यै लाइ परिमार्जन जनगर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ। छलफल का निष्कर्षअन को सारांश निम्नानुसार छ।
Yes check.svg पुराइ भयो (Done) by Linedwell

Ramesh S.Bohara

डोटेली विकिपिडिया मि कामकाज निकरी गद्दाकी प्रबन्धक अधिकारको खाचो भयाको रे यै विकिलाई ऐतिर लैझानाइ मुइ यै बिकिमी प्रबन्धक अधिकारका निम्ति निबेदन गद्दु चाहानौ,भरोसा छ तम सब्बै सम्पादकन मित्रुनले समर्थन गद्य्याछौ । ---Flag of Nepal.svgRamesh(✉✉) १४:४७, २९ अप्रिल २०१७ (+0545)

समर्थन

 1. आवेदन कर्ताका तरफबठे Symbol support vote.svg समर्थन---Flag of Nepal.svgRamesh(✉✉) १४:४७, २९ अप्रिल २०१७ (+0545)
 2. Symbol support vote.svg समर्थन मेरो समर्थन छ । --Nirajan pant (कुरडी) २१:२८, २९ अप्रिल २०१७ (+0545)
 3. Symbol support vote.svg समर्थन मेरो समर्थन छ । --Janak Bhatta (कुरडी) २२:०६, २९ अप्रिल २०१७ (+0545)
 4. Symbol support vote.svg समर्थन--Saroj Uprety (कुरडी) ०६:४७, ३० अप्रिल २०१७ (+0545)
 5. Symbol support vote.svg समर्थन--Biplab Anand (कुरडी) ०८:०२, १ मे २०१७ (+0545)
 6. Symbol support vote.svg समर्थन--Ram Prasad Joshee (कुरडी) १५:५०, ३ मे २०१७ (+0545)

विरोध

छलफल


मल्तिर को छलफल बन्द अरियाः छ। कृपया यै माइ परिमार्जन जनअर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ।
तल्तिर को छलफल बन्द गरिया: छ। कृपया यै लाइ परिमार्जन जनगर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ। छलफल का निष्कर्षअन को सारांश निम्नानुसार छ।
Yes check.svg पुराइ भयो (Done) by Stryn (talk)

Janak Bhatta

डोटेली विकिपिडिया मि बिभिन्न आइपी(IP), तथा प्रयोगकर्ताअन बठे बर्बरता(अस्लिल तथा भद्दा) लेख्दे कुरा बद्दु लाग्या हुनाले रे विकिका और भौत कामकाजमी प्रबन्धकको अधिकार चायिन्या हुनाले मुइले निबेदन दिया, तमाराअनको समर्थन रे भरोसा छ । --Janak Bhatta (कुरडी) १०:५३, ८ मे २०१७ (+0545)

 1. मेरो पूर्ण समर्थन छ Symbol support vote.svg समर्थनलेखराज जोशी (कुरडी) ०९:४७, ८ अगस्ट २०१८ (NPT)
 2. मेरो Symbol support vote.svg समर्थन छ। --Flag of Nepal.svgRamesh(✉✉) १२:२८, ८ मे २०१७ (+0545)
 3. समर्थन -- Zeetendra (कुरडी) १६:३०, ८ मे २०१७ (+0545)
 4. मेरो Symbol support vote.svg समर्थन छ। --Nirajan pant (कुरडी) १६:५९, ८ मे २०१७ (+0545)
 5. Symbol support vote.svg समर्थन-Saroj Uprety (कुरडी) १७:२०, ८ मे २०१७ (+0545)
 6. Symbol support vote.svg समर्थन-Nirjal stha (कुरडी) १७:२१, ८ मे २०१७ (+0545)
 7. Symbol support vote.svg समर्थन-Biplab Anand (कुरडी) २२:१३, ८ मे २०१७ (+0545)
 8. हमर समर्थनक साथ अपनेक बहुत बहुत शुभकामना अछि । — तुल्सी भगत (वार्तालाप) १२:०२, ९ मे २०१७ (+0545)
 9. Symbol support vote.svg समर्थन--Ram Prasad Joshee (कुरडी) १३:१३, ९ मे २०१७ (+0545)

विरोध

छलफल

 • Yes check.svg पुराइ भयो (Done) --Flag of Nepal.svgRamesh(✉✉) ०९:१५, १६ मे २०१७ (+0545)

मल्तिर को छलफल बन्द अरियाः छ। कृपया यै माइ परिमार्जन जनअर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ।
तल्तिर को छलफल बन्द गरिया: छ। कृपया यै लाइ परिमार्जन जनगर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ। छलफल का निष्कर्षअन को सारांश निम्नानुसार छ।
Yes check.svg पुराइ भयो (Done) by Ruslik0

Saroj Uprety

मु (प्रयोगकर्ता सरोज उप्रेती) विकिपिडियाको एक सक्रिय प्रयोगकर्ता हुँ । डोटेली विकिपिडियामी मुइले नौला पृष्ठअन निर्माण अद्दुका साथै १००० है बढ्ता योगदान दिइसक्या छु । डोटेली विकिपिडियामी भौत कामकाजमी प्रबन्धकको अधिकार चायिन्या हुनाले मुइले निबेदन दिया, तमाराअनको समर्थन रे भरोसा छ ।- Saroj Uprety (कुरडी) २०:२२, १८ अगस्ट २०१७ (NPT)

समर्थन

 1. Symbol support vote.svg समर्थन--Janak Bhatta (कुरडी) १२:०५, २० अगस्ट २०१७ (NPT)
 2. Symbol support vote.svg समर्थन--़Nirajan pant (कुरडी) १९:५१, २० अगस्ट २०१७ (NPT)
 3. Symbol support vote.svg समर्थन--Ram Prasad Joshee (कुरडी) १७:४१, २३ अगस्ट २०१७ (NPT)
 4. Symbol support vote.svg समर्थन--राजू जांगिड़ (कुरडी) १७:४८, २३ अगस्ट २०१७ (NPT)
 5. Symbol support vote.svg समर्थन--Biplab Anand (कुरडी) १६:५९, २४ अगस्ट २०१७ (NPT)
 6. Symbol support vote.svg समर्थन--Hindustanilanguage (कुरडी) ०८:०१, २८ अगस्ट २०१७ (NPT)

विरोध

छलफल आजभोल डोट्याली विकिपिडियामैं प्रबन्धक नभयाऽ हुनाले Saroj Upretyलाई अस्थाई प्रबन्धकोः अधिकार (Temporary adminship) दिन सकेलो कि जसो लागन्छ। येइका सङ्ङै प्रबन्धकोः अधिकार पाया पछा प्रबन्धक ले बहन अद्दु पड्ड्या भूमिका Saroj Upretyजी ले निक्केरि पुरा अद्द्याछन भँण्ण्या विश्वास लै लीराइछौ।--़Nirajan pant (कुरडी) १९:५१, २० अगस्ट २०१७ (NPT)


मल्तिर को छलफल बन्द अरियाः छ। कृपया यै माइ परिमार्जन जनअर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ।
तल्तिर को छलफल बन्द गरिया: छ। कृपया यै लाइ परिमार्जन जनगर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ। छलफल का निष्कर्षअन को सारांश निम्नानुसार छ।
Yes check.svg पुराइ भयो (Done) by Ruslik0

Nirajan pant

डोटेली विकिपिडियाः व्यवस्थापन सहजता तथा यक प्रबन्धकाः अनुपस्थिति माइ लगै प्रबन्धकले अद्दु पड्ड्या कामकाज लाई निरन्तरता दिनाइ खिलाइ प्रबन्धन अधिकार कि निउति निवेदन पेश अरिराइछौं। येइ मैं तमाराअनाः समर्थन रे सल्लागोः आशरो छ। Nirajan pant (कुरडी) १९:१४, २ डिसेम्बर २०१७ (NPT)

समर्थन

 1. Symbol support vote.svg समर्थन--Saroj Uprety (कुरडी) १४:४८, ८ डिसेम्बर २०१७ (NPT)
 2. Symbol support vote.svg समर्थन--Janak Bhatta (कुरडी) १३:०९, १४ डिसेम्बर २०१७ (NPT)
 3. Symbol support vote.svg समर्थन--सरोज कुमार ढकाल (कुरडी) १०:३४, ३० डिसेम्बर २०१७ (NPT)
 4. Symbol support vote.svg समर्थन--Nirajan pant (कुरडी) १०:३९, ३० डिसेम्बर २०१७ (NPT)
 5. Symbol support vote.svg समर्थन--Bijay chaurasia (कुरडी) ११:०१, ३० डिसेम्बर २०१७ (NPT)
 6. Symbol support vote.svg समर्थन--Nabin K. Sapkota (कुरडी) १४:१७, ३० डिसेम्बर २०१७ (NPT)
 7. Symbol support vote.svg समर्थन--Biplab Anand (कुरडी) २३:०५, ३१ डिसेम्बर २०१७ (NPT)
 8. Symbol support vote.svg समर्थन Zeetendra (कुरडी) २२:२८, १ जनवरी २०१८ (NPT)
 9. Symbol support vote.svg समर्थन---Flag of Nepal.svgRamesh(✉✉) १७:०८, २४ जनवरी २०१८ (NPT)

विरोध

छलफल


मल्तिर को छलफल बन्द अरियाः छ। कृपया यै माइ परिमार्जन जनअर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ।
तल्तिर को छलफल बन्द गरिया: छ। कृपया यै लाइ परिमार्जन जनगर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ। छलफल का निष्कर्षअन को सारांश निम्नानुसार छ।
Yes check.svg पुराइ भयो (Done) by Ruslik

Nirajan pant (२)

डोट्यालि विकिपिडिया माइ मुइ ले ऐल सम्म प्रबन्धका: रूप माइ काम गर्या तम सप्पै लाइ थायी छ। यिसै मैना बठेइ मेरा प्रबन्धक अधिकारो: म्याद सकिया: रे डोट्यालि विकिपिडिया माइ और कोइ लै प्रबन्धक नभया: हुनाले प्रबन्धक अधिकार नवीकरण खिलाइ यो निवेदन पेश अरिराइछौं।-- Nirajan pant (कुरडी) २१:२९, ८ जुलाई २०१८ (NPT)

समर्थन

विरोध

छलफल


मल्तिर को छलफल बन्द अरियाः छ। कृपया यै माइ परिमार्जन जनअर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ।
तल्तिर को छलफल बन्द गरिया: छ। कृपया यै लाइ परिमार्जन जनगर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ। छलफल का निष्कर्षअन को सारांश निम्नानुसार छ।
Yes check.svg पुराइ भयो (Done) by Revi for 6 months to expire on 2019-02-23. Regards, — तुल्सी भगत (वार्तालाप) २०:०४, २३ अगस्ट २०१८ (NPT)

Janak Bhatta (२)

डोट्याली विकिपिडियामी पैल्ली बठे काम अरया तम सबैलाई जानकारी होलो। अघिल्लाई मैना बठे कोइलै प्रवन्धक नभया हुनाले विकिपिडियामी के काम अद्दाकी असजि होइ रैछ। तबै मुइले स्थाई रुपमी प्रवन्धक अधिकार खिलाइ यो निवेदन पेश अरिराइछौं। डोट्याली विकिपिडियामी काम अद्दाई रे विकिपिडिया गतिबिधि बढाउनाइँ सजी होलो भन्या आसा लिइराइछुँ।-- Janak Bhatta (कुरडी) ०८:०५, ८ अगस्ट २०१८ (NPT)

समर्थन

 • Symbol support vote.svg समर्थन योग्य प्रयोगकर्ता तथा प्रबन्धकीय टुल्सको राम्रो जानकारी भएकोले --Biplab Anand (कुरडी) ११:११, ८ अगस्ट २०१८ (NPT)
 • Symbol support vote.svg समर्थन योग्य प्रयोगकर्ता और प्रबन्धकीय कामकाजकी लाई निको जानकारी भया हुनाले । --Flag of Nepal.svgRamesh(✉✉) १९:२५, ८ अगस्ट २०१८ (NPT)
 • Symbol support vote.svg समर्थन योग्य प्रयोगकर्ता और प्रबन्धकीय कामकाजकी लाई निको जानकारी भया हुनाले ।Nirjal stha (कुरडी) १९:५३, ८ अगस्ट २०१८ (NPT)
 • Symbol support vote.svg समर्थन अनुभवि व्यक्ति हुना: सङ्ङै तथा प्रवन्धकीय अधिकार ले विकिपिडिया लाइ व्यवस्थापन खिलाइ सजि हुन्या हुनाले मेरो समर्थन छ।-Nirajan pant (कुरडी) २१:०५, ८ अगस्ट २०१८ (NPT)
 • Symbol support vote.svg समर्थन योग्य प्रयोगकर्ता और प्रबन्धकीय कामकाजकी लाई निको जानकारी भया हुनाले ।KB Thakulla (कुरडी) KB Thakulla (कुरडी) ०५:१७, ९ अगस्ट २०१८ (NPT)

विरोध

छलफल

 • @Janak Bhatta: जी, प्रवन्धक अधिकार खिलाइ निवेदन दिया: रैछ:, खुसि लागि। पुइ लै, डोट्यालि विकिपिडिया माइ सक्रिय प्रयोगकर्ता: सङ्ख्या २-३ माइ मात्तरी सीमित भया: रे योगदान लै कम भया: हुनाले प्रवन्धकै: जिम्मेवारि लै भौती कम हुन्छे। यिन कुरड़िइन को विचार अरन्ज्याँ तत्काल प्रवन्धक अधिकारै: आवश्यकता नहोलि कि? येइ का सट्टा आफु लाइ आवश्यक विशेष अधिकार जस्याँ कि आयातकर्ता, बोट अधिकार खिलाइ निवेदन दिनाइ सल्लाग दिनौ।--Nirajan pant (कुरडी) ०९:३३, ८ अगस्ट २०१८ (NPT)
@Nirajan pant: जी, धन्यवाद तमरा सल्लाग कि लाइ। डोट्याली विकिपिडियामी सक्रिय प्रयोगकर्ता: सङ्ख्या भौती कम छ, ए लाइ बढुन हामरो ठुलो काम छ । अईल खास मी मुइले मुख्य पन्नाको के सुधार कि लाइ प्रवन्धक अधिकार खिलाइ निवेदन दिया: हो । ए बिषयमी थप छलफल चलौला । आयातकर्ता, बोट अधिकार खिलाइ निवेदन दिनाइ विचार अद्दु पडलो ।--Janak Bhatta (कुरडी) १०:१४, ८ अगस्ट २०१८ (NPT)
मेरो विचारमा २ जना सक्रिय डोटेली प्रयोगकर्ता स्थायी प्रबन्धक अधिकारको लागि निवेदन दिएमा स्टेवार्डले स्थायी प्रबन्धक अधिकार स्वीकृत गर्न सक्नेछन् । १ जनालाई स्थायी अधिकार दिन गाह्रो हुने मेरो बुझाई छ । --Biplab Anand (कुरडी) ११:११, ८ अगस्ट २०१८ (NPT)

मल्तिर को छलफल बन्द अरियाः छ। कृपया यै माइ परिमार्जन जनअर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ।