Newसम्पादन

२०१८ फिफा विश्वकप

स्वागतम्सम्पादन


I Love My Mother Land Nepal


Global Infoसम्पादन

Global:KB Thakulla

Bottom Lineसम्पादनCount

नयाँ पृष्ठ रे सम्पादानअनसम्पादन

१०० नयाँ लेखअन:
भर्खर भएका परिवर्तनअन:
सङ्क्षिप्त रूपको सूची:
डी
विकिडाटा सम्पादन
नौ
यै सम्पादनले नौलो पानो बनायाको छ (नौला पानाको सूची यैलाई लै हेरिदिय)
ना
यो नाऽनो सम्पादन हो
बो
यो सम्पादन बोटबठे गरियाको थ्यो
(±१२३)
यति बाइटहरू संख्याले पानाको आकार फेरबदल भयाको छ
अस्थायी रूपमा हेरिएको पृष्ठ

२३ अक्टोबर २०२१

२१ अक्टोबर २०२१

२० अक्टोबर २०२१

१९ अक्टोबर २०२१

१८ अक्टोबर २०२१

विकिपिडीयासम्पादन

डोटेली विकिपीडिया सार:

लेखहरू
फाइलहरू
प्रयोगकर्ताहरू
सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू
बोटहरू
प्रवन्धकहरू
प्रशासकहरू
चेकयुजरहरू
ओभरसाइटरहरू
३,३०३ ४,९१२ १८

Work Bookसम्पादन

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७४

प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४