हिउँ बादलबाटी बर्सियाको वा खस्याको बरफको गुच्छा हो । बादलबाटी हिउँ बर्षा हुने वा खस्ने कार्यलाई हिमपात भनिन्छ । प्राय पृथ्वी को चिसो भुभागहरू रे हिमालयहरूमी वर्षाको रुपमि हिमपात हुन्छ।

(हिँउले ढाकेको दृश्य)

सन्दर्भ सम्पादन

भाइरका कडी सम्पादन