वर्षा वायुमण्डलमी संकलित जलवाष्प अत्याधिक गह्रौ भएर पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण बलको कारण आकाशबाटी पानी थोपाको रुपमा जमिनमा खस्न्या प्रक्रिया हो ।

Heavy rain falling over the desert at sunset
Falling rain

सन्दर्भ

सम्पादन

भाइरा लिङ्कअन

सम्पादन