हनुमान एक हिन्दु धर्मावलम्बीका पूज्य देवता हुन् । हनुमान वानर जातिका थ्या । उनी भगवान श्रीरामका भक्त थ्या । रामायण का कथा अनसार राम रावण युद्ध मी हनुमानले रामलाई मद्दत गर्याथ्या । हिन्दू धर्म ग्रन्थका अनुशार हनुमालाई रुद्रका एक रुप मान्याअ छ । हनुमानइ इजाओ नाउँ अन्जनी थ्यो भणे । हनुमानआ बाउजुको नाउँ वायु थ्यो । वायुका पुत्र भयाअ कारणले उनलाई वायुशुतलै भणिन्छ । हनुमान आफ्नो रुप फेद्द सकन्थ्या ।

एघारौं शताब्दीः हनुमानैः मुर्ति


सन्दर्भनसम्पादन


बाइल्ला स्रोतनसम्पादन