राम अथवा श्रीराम हिन्दु धर्मका पूज्य देवता भगवान विष्णुका सातौं अवतारका रुपमी अवतरित देवता हुन् । उनी अयोध्याका राजा दशरथआ छोरा थ्या । उनरी इजाओ नाउँ कौशल्या थ्यो । उनरो ब्या मिथिलाआ राजा जनककी चेली सीताआ साथ भयाओ थ्यो । उनले पिताओ आज्ञा मान्नाइ निउँती चौध वर्ष वनवास भोग्या थ्या । लंङ्काका राजा रावणलाई मारिवर उनरो वनवास मेटियाको हो ।

Lord Rama with arrows.jpg


वनवाससम्पादन

सीता हरणसम्पादन

सन्दर्भनसम्पादन


बाइल्ला स्रोतनसम्पादन