स्याङ्जा जिल्ला

स्याङ्जा जिल्ला पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमी पड्या या जिल्ला हो। यो गण्डकी अञ्चलमी पडन्छ। हाल नेपाला नौला संरचना अनुसार यो जिल्ला गण्डकी प्रदेशमी पडन्छ।

इतिहाससम्पादन

भौगोलिकसम्पादन

सन्दर्भअनसम्पादन