साओ पाउलो ब्राजिल को सबैभन्दा ठुलो महानगर तथा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भयाको नगर हो । साओ पाउलो दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भयाको शहर हो तथा विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या हुनेमा छैठौ स्थानमी पडन्छ । यई शहरलाई आदरका रुपमा सेन्ट पाउल अफ टार्सस भनिन्छ ।

सन्दर्भसम्पादन