विकिपिडिया:खास चित्र/अगस्ट २०१९


Potd-logo.svg
विकिपिडियाऽ मुख्य पन्ना मी मिति अन्सारोऽ खास चित्र परिवर्तन हुन्या अरिबर तयार अरियाऽ छ तबै मिति अन्सारोऽ विशेष दिन या दिवस या व्यक्तित्व या काजबारोऽ चित्र राख्दाइ अनुरोध अद्दाउँ। खास चित्र मी अच्याल हरेक दिन नौला चित्रोऽ छनोट नभया यकै चित्र लाइ ७ (सात) दिन खिलाइ राखीन्या रे तै पाछा परिवर्तन हुन्या अरिबर व्यवस्था अरीरैछ।

खास चित्राऽ सुझाव खिलाइ

यदी तम दैनिक खास चित्र खिलाइ आफनु या और कसै विकि मी भयाऽ चित्र सुझाव खिलाइ प्रस्तुत अद्द चाहन्छऽ भँण्या वार्तालाप पन्ना मी चित्राऽ लिङ्क सुद्दाँ आफनु सुझाव लेख्याऽ। सहयोग आवश्यक भयाबर वार्तालाप मी हेर्याऽ।


नयाँ खास चित्र तयार गर्नुहोस्

तलको वक्समा खास चित्र तयार गर्नु पर्ने मिति राखि वटन थिच्नु भएमा ढाँचा स्वत तयार हुन्छ ।

आजको खास चित्र | मितिः २५ फेब्रुअरी २०२०

{{{texttitle}}}

इन्द्रेश्वर मन्दीर परिसर, पनौती मी १६ वाँ शताब्दि मी निर्माण अरियाः उन्मत्त भैरव को मन्दीर...फोटोग्राफर/श्रोतः Shadow Ayush , मितिः २८ जुन २०१९
सम्बन्धित पृष्ठः विकि लभ्स मोनुमेन्ट्स२०१९-०८-०१

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-०१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-०२

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-०२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-०३

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-०३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-०४

{{{texttitle}}}

इन्नराइन पड़िबर भौती रुबस धेकियाः रारा ताल को दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः Chandrackd , मितिः ७ सेप्टेम्बर २०१७
सम्बन्धित पृष्ठः रारा तालहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-०५

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-०५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-०६

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-०६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-०७

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-०७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-०८

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-०८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-०९

{{{texttitle}}}

अग्गास बठेइ धेकियाः भोर्ले झरना, दोलखा को दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः NHkirat , मितिः १८ अक्टोबर २०१८
सम्बन्धित पृष्ठः भोर्ले झरनाहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-१०

{{{texttitle}}}

बल्थलि गाउँ तथा धान का खेतअन को दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः Sunil kawan , मितिः ३ अप्रिल २०१७
सम्बन्धित पृष्ठः बल्थलि गाउँहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-११

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-११ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-१२

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-१२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-१३

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-१३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-१४

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-१४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-१५

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-१५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-१६

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-१६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-१७

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-१७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-१८

{{{texttitle}}}

पोखरा, नेपाल मी रयाः पातले छाँगो। यो येइ क्षेत्र का पर्यटन को मुख्य आकर्षण हो।...फोटोग्राफर/श्रोतः Nabin845 , मितिः १४ नोभेम्बर २०१८
सम्बन्धित पृष्ठः पातले छाँगोहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-१९

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-१९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-२०

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-२० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-२१

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-२१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-२२

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-२२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-२३

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-२३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-२४

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-२४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-२५

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-२५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-२६

{{{texttitle}}}

नाम्चे बठेइ धेकियाः सगरमाथा हिमालय पङ्क्ति को दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः Chandrackd , मितिः १७ अक्टोबर २०११
सम्बन्धित पृष्ठः हिमालहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-२७

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-२७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-२८

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-२८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-२९

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-२९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-३०

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०८-३० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०८-३१

{{{texttitle}}}

सालडाँडा गाउँ...फोटोग्राफर/श्रोतः Bhupendra Shrestha , मितिः २०१८ डिसेम्बर २१
सम्बन्धित पृष्ठः सालडाँडा, स्याङ्जाहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन