मुगु कर्णाली

मुगु कर्णाली कर्णाली नदी को सहायक नदी हो।

(मुगु कर्णाली)