परिचयसम्पादन

भिटौलो चेलीका माइती पक्षले दीदीबहिनीनलाई भेट्टू जान्या चलनलाई भिटौलो भानिन्छ । चैतको महिना शुरु हुन्ज्या सुदूरपश्चिमभरी भिटौलो गर्न जान्या चलन छ । खास गरि बैतडी जिल्ला, दार्चुला जिल्लातिर माइती पक्षले दीदी बहिनीनलाई भेट्या चलन रया स्थानीय जानकार बतुनान ।

  • भिटौलो जान्या चलन चैत मैना भरि हुन्छ |


महत्वसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीअनसम्पादन


भाइरा लिङ्कअनसम्पादन