प्यालेस्टाइन भन्नाले पश्चिमी एसियन का भू–मध्य सागर रे जोर्डन नदी वीचको भूक्षेत्र भन्ने बुझिन्छ । हाल यइ क्षेत्रमी इजरायल रे प्यालेस्टिनी भू–क्षेत्र पर्दछन जईमाथि प्यालेस्टाइन राज्यको घोषणा गरियाको छ ।

सन्दर्भ

सम्पादन