प्राक् इतिहास प्राचीन इतिहास मध्य इतिहास आधुनिक इतिहास

इतिहास शब्द (इति + ह + आस; अस् धातु, लिट् लकार अन्य पुरुष तथा एक वचन)को तात्पर्य हो "यो निश्चय थियो"।

ग्रीसका मान्सुन्लेल इतिहासकि लाइ "हिस्ट्री" (history) शब्दको प्रयोग गरन्थ्या। "हिस्तरी"को शाब्दिक अर्थ "बुन्नु" थ्यो। अनुमान गर्न सकिन्छ कि ज्ञात घटनाअनलाई व्यवस्थित ढंगबठे बुनेर यस्तो चित्र उपस्थित गद्द्या कोशिश गरिन्थ्यो जो सार्थक रे सुसंबद्ध बन्न सकोस।

यस प्रकार इतिहास शब्दको अर्थ हो - परम्पराबठे प्राप्त उपाख्यान समूह (जस्तै कि लोक कथा), बीरगाथा) (जस्तै कि महाभारत) अथवा ऐतिहासिक साक्ष्य।

इतिहास अन्तरगत हाम जैई विषयको अध्ययन गद्दउ तइमाइ अहिले सम्म घटित घटनाअन अथवा तइ सँग सम्बन्ध राख्या घटनाअनको कालक्रमानुसार वर्णन हुन्छ।

अर्को शब्दमाइ भन्दा अहिले सम्मको उल्लेखित विशिष्ट घटना नै इतिहास हो अथवा प्राचीनताबठे नवीनता तर्फ आउने मानवजाति सँग सम्बन्धित घटनाअनको वर्णन नै इतिहास हो।

इतिहासको आधार रे स्रोतसम्पादन

इतिहासको मुख्य आधार युगविशेष रे घटनास्थलको तो अवशेषअन नै हुन जो कोइन कोइ रूपमाइ प्राप्त हुनान्।

यो लै हेरसम्पादन


सन्दर्भअनसम्पादन


बह्याकड़ीअनसम्पादन