नोबेल शान्ति पुरस्कार

नोबेल शान्ति पुरस्कार विश्व शान्ति का क्षेत्रमी अतुलनीय योगदान पुर्‍याया बाफत प्रदान गरिन्या नोबेल पुरस्कार हो।

शान्ति माइ नोबेल पुरस्कार
Medal Nobel Peace Prize.jpg
खिलाइ पुरस्कृतशान्ति खिलाइ उल्लेखनीय योगदान
ठौरओस्लो, नोर्वे
हताँ प्रस्तुतनर्वेजियन नोबेल समिति
पैल्ली कि फेर पुरस्कृत१९०१
वेबसाइटnobelprize.org

सन्दर्भअनसम्पादन