नोबेल पुरस्कार

नोबेल पुरस्कारको स्थापना सन् १९०० मी स्विडेनका वैज्ञानिक तथा विस्फोटक पदार्थ डाइनेमाइटका आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेलको नाममी भया हो ।

सन्दर्भ सामाग्रीअनसम्पादन