नोबेल भौतिकशास्त्र पुरस्कार

नोबेल भौतिकशास्त्र पुरस्कार वा भौतिकशास्त्रमी नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञानका क्षेत्रमी अतुलनीय योगदान पुर्‍याया बाफत प्रदान गरिन्या नोबेल पुरस्कार हो।

सन्दर्भसम्पादन