नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार

नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार वा अर्थशास्त्र मी नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का क्षेत्र मी योगदान पुर्याया बाफत प्रदान गरिन्या नोबेल पुरस्कार हो।अन्य पुराना पाँच विधामी यो पछि थपिइया हो।

सन्दर्भसम्पादन