नेपालका वन्यजन्तु आरक्षहरू

नेपालमी रया वन्यजन्तु अारक्ष निम्न छन:

क्रम संख्या वन्यजन्तु अारक्षको नाम क्षेत्रफल स्थापना बर्ष जिल्लाहरु टिप्पणी
शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष ३०५ वर्ग किमी बि.स.२०३१ कञ्चनपुर
कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष १७५ वर्ग किमी बि.स.२०३२ सुनसरी
पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष ४४९ वर्ग किमी बि.स.२०४१ पर्सा
ढोरपाटन शिकार आरक्ष १३२५ वर्ग किमी बि.स.२०४१ बागलुङ , म्याग्दी रुकुम

यो लै हेरसम्पादन

नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू
नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू

सन्दर्भसम्पादन