पैलो मेनु खोल्या
(डेनमार्क)

डेनमार्क युरोप महादेशमी रयाको एक देश हो।डेनमार्क को राजधानी कोपनहेगन सहर हो।

यिन लै हेरऽसम्पादन


सन्दर्भअनसम्पादन