राजा जनक (Sanskrit: जनक, Khmer: Janak, Telugu: జనకుఁడు, Tamil: ஜனகன், Thai: ชนก (Chanok), Malay: Maharisi Kala) अथवा Raja Janaka (राजा जनक, rājā janaka) प्राचीन राज्य मिथिलाऽ ऐतिहासिक राजा थ्या। यिनरी राजधानी अच्यालाऽ नेपाल मी पड्‍ड्या जनकपुर शहर मी भण्ण्या जनविश्वास छ।

भगवान श्रीरामको स्वागतमी रया राजा जनकको चित्र

नेपाल मी अवस्थित मिथिला नगरी जनकपुराऽ राजा जनक वैदेही सीताऽ बुबा रे भगवान रामाऽ ससुरा थ्या। राजा जनक सीताऽ मूल बुबा नाइथ्या क्याइकि हिन्दू धर्मशास्त्रअनाऽ अन्सार खेत जोतन्ज्याँ सीता जी उनलाई यक बगस मी बन्द मिलीहुन। राजा जनक आफना प्रजाऽ बीच भउतै लोकप्रिय थ्या। यो भँणाइ छ कि यक फेर मिथिला मी भयानक रुणा पण्या रे जनता मी हाहाकार माचीगै, तसै बेला ऋषि-मुनिइन ले राजा ले आफुइले खेत जोत्याबर रुणा सकिन्या हुन भँणीबर अपील अर्‍यो। ऋषि-मुनिइनै कुरड़ि माणीबर राजा जनक ले खेत जोतन्ज्याँ धरती मी सीताऽ प्रादुर्भाव भयाऽहो भण्णेइ जनश्रुती छ।
सन्दर्भअनसम्पादन


बाइल्ला स्रोतअनसम्पादन

  • Dictionary of Hindu Lore and Legend (ISBN ०-५००-५१०८८-१) by Anna Dhallapiccola

यिन लै हेरऽसम्पादन