गुरुखोला गाउँ विकास समिती बैतडी जिल्लामी रयाको एक गाउँ विकास समिती हो ।

यी लै हेरिहालसम्पादन

ढाँचा:बैतडी जिल्लामि रया गाविस