कुहिरो पृथ्वी का सतह नजिक बादल जस्तै देख्न सकिन्या हावामी पानीका कर्ण मिसिया दृश्य बस्तु हो। यो मान्छे का दैनिक क्रियाकलाप लाई प्रभावित गर्न सकन्छ।कुहिरो धेरै चिसो भयापछी तुसारो बन्छ।

(कुहिरो लागेको दृश्य)

सन्दर्भसम्पादन