पैलो मेनु खोल्या

किम्तोली बैतडी जिल्ला मि पड्या एक गाउँ हो । यै गाउँमि चन्द थरको बाहुल्यता बडि रयाको छ । यै बाहेक दामाइ,भट्ट आदिनको बसोबास रयाको छ । यो गाउँ अच्याल पाटन नगरपालिका मि पडन्छ ।

इतिहाससम्पादन

शिक्षासम्पादन

विकाससम्पादन

सन्दर्भसम्पादन

भाइरका कडिसम्पादन