किम्तोली

किम्तोली बैतडी जिल्ला मि पड्या एक गाउँ हो । यै गाउँमि चन्द थरको बाहुल्यता बडि रयाको छ । यै बाहेक दामाइ,भट्ट आदिनको बसोबास रयाको छ । यो गाउँ अच्याल पाटन नगरपालिका मि पडन्छ ।

इतिहासEdit

शिक्षाEdit

विकासEdit

सन्दर्भEdit

भाइरका कडिEdit