पैलो मेनु खोल्या

हिरण्य बहादुर बिष्ट नेपाली सैनिक अधिकारी रे चीनकी लेखा पठाइयाका दूत थ्या । उनरो जर्मन एक्सपेडिसन समुहसित भेट भयाको थ्यो जो तिब्बत लाग्गारा थ्यो । [१]

श्री मेजर
हिरण्य बहादुर बिष्ट
Bundesarchiv Bild 135-S-16-05-39, Tibetexpedition, Gesandte Nepals mit Sekretären.jpg
मेजर हिरण्य बहादुर बिष्ट क्षेत्री, आफना अंगरक्षक सितन तिब्बत जान्नार्‍या

नेपाली दूत
सैनिक सेवा
क्रम मेजर

स्रोतअनसम्पादन