हर्सवर्धन कपूर एक भारतीय चलचित्र क्षेत्रका अभिनेता हुन् ।

हर्सवर्धन कपूर