सुद्धोदन भगवान गौतम बुद्धका बा हुन् ।

सुद्धोदन
राजा सुद्धोदन र उनको सभा
जिवनसाथीमाया देवी
महापजपती गोतामी
सन्तानगौतम बुद्ध
राजकुमारी नन्दा
राजकुमार नन्द
मातापिताSihahanu
Kaccanā


सन्दर्भ सामग्रीअनसम्पादन


भाइरा लिङ्कअनसम्पादन