Marketvegetables.jpg

सागसब्जी भन्याका बोट बिरुवाका विभिन्न भाग हुन जईलाई खाद्यान्नका रूपमी प्रयोग गरिन्छ।सागसब्जीको तरकारी बनाउनाकी बिरुवाका पाज, फल, फुल, जरा, छाला, कोसा जसा भाग प्रयोग गरिनाछ।

सन्दर्भसम्पादन