पैलो मेनु खोल्या
(संयुक्त अधिराज्य)

संयुक्त अधिराज्य युरोप महादेश माई पड्या इङ्गल्याण्ड, उत्तरी अायरल्याण्ड, स्कटल्याण्ड रे वेल्स देश मिलि बन्या अधिराज्य हो।

यिन लै हेरऽसम्पादन


सन्दर्भअनसम्पादन