शरीर ज्युना ब्यक्ति अथवा पशुको भौतिक संरचना हो। मरया ब्यक्तिको शरीरलाई लाश अथवा मुर्दा भणीन्छ।

मान्सुका शरीरका अंगहरू


सन्दर्भ सम्पादन

बाह्य कडीहरु सम्पादन