शरद ऋतु हिन्दू ऋतुहरूको ६ वटा ऋतु मध्यमाईको एक हो । शरदऋतु बसंतऋतु जस्तै सम शितोष्ण मौसमको ऋतु हो। वर्षाऋतुको समाप्ती पछि शरदऋतु सुरु हुनोछ। शरदऋतुमाई चिसो मौसमको सुरुवात रे गर्मीको समाप्ती हुन्या भयाकाले यो ऋतुको नाम शरद ऋतु (हिन्दी शब्द "शर्दि"को उदय) भयाहो। हिन्दू महिनाहरूका असोज रे कार्तिक २ वटा महिनाहरू शरदऋतुमाई पडन्छन।


सन्दर्भ सामग्रीअन

सम्पादन


भाइरा लिङ्कअन

सम्पादन