छञ्चरवार या शनिश्चर‍‍वार विक्रम संवत् पातणाआ अन्साऱ हप्‍ताआ सताउँ दिन और शुकवार रे आइतवारआ बीच मीको दिन हो। तर युरोप रे और केयि देशअन मी भण्या छञ्चरवारलाई हप्ताआ छयाउँ दिन माण्णान। आइ.एस.ओ. ८६०१ मापदण्डआ अन्साऱ लै यो हप्ताआ छयाउँ दिन हो। येईको नामाकरण शनि देपता, जईलाई शनि ग्रहको रूप माणिन्छ,को नाउँबठेइ अरिया हो। हिन्दु धर्मआ किवदंती अन्साऱ छञ्चरवार या शनिवारआ देपता/स्वामी काली हुन् । नेपाल मी छञ्चरवार मात्तरि सप्ताह अन्तको रूप मी एक दिन सार्वजनिक छुट्टी हुन्छे। नेपाल मी राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेर ले छञ्चरवार सार्वजनिक कार्यालयअन मी साप्ताहिक विदा दिन्या चलनओ शुरूवात अर्‍या: हुन्। नेपाल बाहेक इजरायल मी लै छञ्चरवार सार्वजनिक छुट्टी हुन्छे।